RO EN

Profilul INSTITUTULUI DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII – ICECON S.A.

 • Cercetare – dezvoltare si reglementari tehnice

Materiale noi, tehnologii, echipamente de instalatii, echipamente incorporate, echipamente tehnologice, gospodarie comunala si protectia mediului, reciclarea deseurilor.

Elaborarea de reglemetari tehnice (standarde, specificatii tehnice, ghiduri, normative si manuale) armonizate cu sistemul de norme europene in domeniile de interes pentru constructii, instalatii si echipamente pentru constructii si gospodarie comunala.

 • Programe nationale de cercetare –dezvoltare si inovare: RELANSIN (marele premiu Conro 2003, premiul de excelenta), AMTRANS, CALIST, INFRAS, MENER, INVENT, MATNANTECH, CEEX
 • Agremente tehnice
 • Inspectii ale produselor si echipamentelor pentru constructii, instalatii si gospodarie comunala
 • Servicii specializate
 • Editare de carte tehnica si stiintifica

ICECON CERT

Va informam ca ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE – ICECON CERT a devenit o entitate legal constituita cu personalitate juridica, sub denumirea SOCIETATEA DE CERTIFICARE ICECON CERT SRL, inregistrata la registrul comertului - J40/23467/13.12.2007, cod unic de inregistrare - 22927289, sediu social - Bucuresti, Sector 2, Sos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, Biroul 7, tel/fax: 0040212553149; e-mail: gantohe@icecon.ro, pagina web: iceconcert.ro.

ICECON CERT este acreditat (certificate de acreditare nr. ON 014 si PR 049) si notificat la Comisia Europeana (numar notificare NB 2204), in domeniul certificarii produselor pentru constructii. Domeniile pentru care ICECON CERT este competent sa efectueze certificarea produselor sunt detaliate la urmatoarele adrese:

Conferinta ICECON / AIDICO

Conferinta cu tema "CERINTE TEHNICE EUROPENE ÎN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR: CLADIRI EFICIENTE ENERGETIC, CERTIFICAREA PRODUSELOR, SECURITATEA ÎN SANTIER"

[Descarca fisier PDF]

Noutati

Oferta ICECON TEST
 • Incercari de laborator pentru produse din domeniul constructiilor rutiere in conformitate cu standardele europene si reglementarile nationale;
 • Incercari de laborator pentru determinarea puterii termice a corpurilor de incalzire in conformitate cu standardele europene

Raport de autoevaluare in vederea atestarii

 • DATE DE IDENTIFICARE ALE UNITĂŢII DE CERCETARE DEZVOLTARE
 • DOMENIUL DE SPECIALITATE
 • STAREA UNITATII DE CERCETARE DEZVOLTARE
 • CRITERII PRIMARE DE PERFORMANTĂ
 • CRITERII SECUNDARE DE PERFORMANTĂ
 • PRESTIGIUL PROFESIONAL
 • VENITURI REALIZATE PRIN CONTRACTE DE CERCETARE ÎN DOMENIUL PENTRU CARE SE FACE EVALUAREA
 • RESURSA UMANA DE CERCETARE
 • INFRASTRUCTURA DE CERCETARE-DEZVOLTARE

[descarca raportul in format DOC]              [descarca raportul in format PDF]              [Anexe]